Moskitiery - Rolety Lublin, Żaluzje Lublin, rolety dzień-noc, żaluzje drewniane, żaluzje aluminiowe, moskitiery, verticale - alplastst.pl

logo shyba
logo shyba
logo shyba
logo shyba
Żaluzje Rolety Verticale
logo shyba
logo shyba
logo shyba
logo shyba
Przejdź do treści
Moskitiery - Promocja, że "mucha nie siada"
Regulamin Akcji promocyjnej "mucha nie siada"

1.Organizatorem Promocji „mucha nie siada” jest firma ALPLAST-ST Żaluzje Rolety Artur Szyba z siedzibą w Lublinie przy ul. Turystycznej 44F wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP 712101302.  
2. Promocja nie łączy się z innymi promocjami Organizatora.
3. W promocji mogą wziąć udział wyłącznie osoby fizyczne, mające pełną zdolność do podejmowania czynności prawnych.
4. Promocja dotyczy zamówień złożonych na wyroby określone w niniejszym Regulaminie w pkt. 5 wraz z usługą ich montażu, w okresie od 14 lutego 2024 do 29 lutego 2024,
z gwarantowanym terminem realizacji (montażu) w okresie od 15 marca 2024 do 28 marca 2024 roku.
4a. Kolejność realizacji zamówień będzie wynikała z kolejności przyjętych zamówień.
4a. Promocja nie dotyczy usługi pomiaru i prezentacji wyrobu w miejscu wskazanym przez klienta, które to z zasady są bezpłatne i niezobowiązujące.
5. Promocja dotyczy zamówień na moskitiery (siatki przeciw owadom) z oferty firmy ALPLAST-ST takie jak:
  - moskitiery okienne ramkowe.
  - moskitiery do drzwi balkonowych lub tarasowych w wersji drzwi otwieranych na zawiasach
  - moskitiery do drzwi balkonowych lub tarasowych w wersji drzwi przesuwnych jedno i dwu skrzydłowych.
 w kolorystyce oferowanej przez Organizatora takiej jak:
  - biały
  - brązowy
  - antracytowy
  - złoty dąb
  - orzech
6. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu.
7. Uczestnik może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania.  
8. Promocja polega na przyznaniu rabatu "- 20%"  od ceny regularnej Organizatora dla zamówień wyrobu połączonych z usługą montażu za min. 400 złotych przed rabatem w okresie trwania promocji.
8a. Wycena końcowa następuje na podstawie rzeczywistych pomiarów i ustaleń.
8b. Usługa pomiaru połączona z prezentacją wyrobu jest bezpłatna i niezobowiązująca.
9. Zgodnie z art. 38 pkt 3 Ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
10. Promocja jest ograniczona terytorialnie do miasta Lublina i gmin ościennych.
11. Promocja jest ograniczona czasowo do ilości zamówień z których Organizator będzie mógł się wywiązać bez szkody dla już zawartych umów.
11a. W przypadku zakończenia promocji przed terminem Organizator natychmiast to ogłosi w swoich serwisach internetowych.
12. Przystąpienie do Promocji opisanej w niniejszym Regulaminie, jest równoznaczne z zapoznaniem się Klienta z treścią niniejszego Regulaminu.
13. Niniejszy Regulamin jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady Promocji „mucha nie siada”, a wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny.
14. Wszelkie zapytania związane z promocją powinny być kierowane pod adres: info@alplast-st.pl  
15. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
16. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 lutego 2024 r.   

Galeria
siatka przeciw owadom
drzwi moskitierowe
logo shyba
logo shyba
logo shyba
logo shyba
Wróć do spisu treści